Dr. Kispélyi Barbara

Nyelvtudás:

Angol középfokú “C”

Német alapfokú szakmai “C”

Diploma, szakképzettség:

1999: Fogorvosi diploma, summa cum laude

2005: Doktori diploma (PhD), summa cum laude

2001: Fog- és szájbetegségek szakorvosa, kiválóan megfelelt

2005: Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa, kiválóan megfelelt

2019: Fogpótlástan szakorvosa, kiválóan megfelelt

2019: Orális implantológia szakorvosa, kiválóan megfelelt

Munkahely:

Ny&K Dental Bt

1999: cégtulajdonos – két fogászati magánrendelő Budapesten (Hölgy utcai rendelő, és Corvin sétányon lévő rendelő)

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

1999.09.01-től rezidens

2001.12.01-től klinikai orvos

2004.10.01-től egyetemi tanársegéd

2007.10.01-től egyetemi adjunktus

2013.01.01-től igazgatóhelyettes

2013.07.01-től egyetemi docens

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

2017.01.01-től Szak- és Továbbképzési Titkárság – titkárságvezető helyettes

Oktató-nevelő tevekénység:

2013.10.01-2019.05.01: Kari Tanulmányi és Vizsgabizottság – tag

2013.09.01-től “Dohányzásról leszoktató program” c. szabadon választható tantárgy előadója

2014.08.25-től “Odontotecnológia és Fogpótlástani propedeutika” c. tantárgy előadója

2001.09.01-től III., IV. és V. éves fogorvostan-hallgatók magyar nyelvű oktatása fogpótlástan tantárgyból

2002.09.01-től III., IV.és V. éves fogorvostan-hallgatókat angol nyelvű oktatása fogpótlástan tantárgyból

2012.09.01-től “Dohányzásról leszoktató program” szabadon választható kurzusában előadások és gyakorlatok tartása

2012.09.01-től Odontotecnológia és Fogpótlástani propedeutika II. és III.éves magyar és angol nyelvű tantermi előadások tartása

2015.09.01-től Fogpótlástan IV. éves magyar és angol nyelvű tantermi előadások tartása

2020.02.01-től “Basic restorative digital dentistry” c. szabadon választható kurzusban előadások tartása

2006-tól Szakdolgozat konzulens és bíráló

2011-től Szakorvosjelöltek képzésében részvétel – tutor

2012-től Szakorvosjelöltek képzésében részvétel – mentor/konzulens

2014-től Postgraduális továbbképző előadások tartása

Díjak, kitüntetések:

2016.06.30.: Semmelweis Egyetem Kiváló dolgozója kitüntetés

2021.12.10.: Merit díj

Tudományos pályázatok:

Kutatási-fejlesztési pályázat

OTKA T 023937: A fogorvosi szekunder ill. tercier prevenció során alkalmazott anyagok néhány képviselőjének hatása patkányfogak  fogbél-keringésére –résztvevőként  (1997-2001)

OTKA T 037262: A fogbél válaszreakcióinak, kompenzáló mechanizmusainak vizsgálata patkányfogak pulpális erein – vitálmikroszkópos modellen – résztvevőként (2002-2006)

OTKA F046793: : Fog extracelluláris mátrixának és mikrocirculációjának vizsgálata – megbízott témavezetőként (2004-2007)

TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006 jelű pályázat – “Egészséges Élet – Innovációs környezet és szakmai hálózat fejlesztése az Eszterházy Károly Főiskola és a Semmelweis Egyetem együttműködésében” – résztvevő

Belső kari kutatási pályázat

Eddig öt belső kari (Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar) pályázaton (2001., 2002., 2003., 2004) nyertem tudományos munkámhoz támogatást.

2012. társszerzőként (dr. Vecsei Bálint és Dr Borbély Judit mellett) nyertem belső kari pályázaton 500000 Ft-ot

2013. társszerzőként (dr. Vecsei Bálint és Dr Borbély Judit mellett) nyertem belső kari pályázaton 500000 Ft-ot

Dékáni Kutatási Pályázat PhD fokozattal rendelkezőknek

2016 – Pályázó: Prof. Dr. Hermann Péter: Az elektromos cigaretta epidemiológiája és akut szájüregi hatásai – résztvevőként

Ösztöndíj támogatások:

Continental European Division (CED) of the International Association for Dental Research (IADR)  Travel Stipend 2001.

Continental European Division (CED) of the International Association for Dental Research (IADR)  Travel Stipend 2002.

Oktatási Minisztérium Posztdoktori Ösztöndíja 2006.

Ösztöndíj támogatások
Continental European Division (CED) of the International Association for Dental Research (IADR) Travel Stipend 2001.
Continental European Division (CED) of the International Association for Dental Research (IADR) Travel Stipend 2002.
Oktatási Minisztérium Posztdoktori Ösztöndíja 2006

Tudományos közlemények

Tudományos közlemények száma: 30

1 könyv – társ-szerkesztő  (Semmelweis Kiadó,  Fogpótlástan közlés alatt)

Tudományos szervezeti tagság

MOK 1999-

IADR 2002-2005

MFE Fogpótlástani Társaság 2003-

MFE 2006- (2020. szeptemberétől Számvizsgáló Bizottsági tag)

Digital Dentistry Society 2020.

MFE Magyar Digitális Fogászati Egyesület 2021-